Blaðamannastyrkir Norðurlandaráðs 2013

Miðstöð rannsóknarblaðamennsku vill vekja athygli á blaðamannastyrk Norðurlandaráðs en umsóknarfresturinn er til 18. mars nk. Fjöldi íslenskra blaðamanna hafa fengið styrk á síðustu árum og nýtt hann til að fjalla um ýmis norræn málefni. Á heimasíðu Norðurlandaráðs má finna nánari upplýsingar um styrkinn, reglur, úthlutanir síðustu ára o.fl.

Hér að neðan er fréttatilkyning frá Íslandsdeild Norðurlandaráðs.

———————————————————————————-

Norðurlandaráð veitir fréttamönnum á Norðurlöndum styrki árlega og árið 2013 kemur í Íslands hlut fjárhæð að jafnvirði 90.000 danskar krónur. Styrkirnir veita fréttamönnum tækifæri til að auka þekkingu sína á norrænum málefnum og norrænu samstarfi.

Styrkirnir eru veittir einum eða fleiri fréttamönnum dagblaða, tímarita, útvarps- eða sjónvarpsstöðva eða sjálfstætt starfandi fréttamönnum.

Við úthlutun fréttamannastyrkjanna árið 2013 verður lögð áhersla á verkefni um norrænt samstarf, þar á meðal störf og fundi Norðurlandaráðs og áherslu ráðsins á árinu á utanríkis-, öryggis- og varnarmál. Þá verður einnig lögð áhersla á verkefni um menningarstefnu sem vettvang fjölbreytni og sjálfsmyndar á Norðurlöndum, nánar tiltekið um hvernig norrænt samstarf í menningarmálum tekur mið af auknum flutningi fólks milli landa og meiri fjölbreytni í menningu, trúarbrögðum og þjóðlífi, og hvernig lista- og menningargeirinn túlkar þau lýðræðislegu gildi sem Norðurlandabúar eiga sameiginleg.

Styrkjunum er úthlutað til einstaklinga á grundvelli greinargerðar í umsókn. Í umsóknum skal tilgreina hvernig umsækjandi hyggst nota styrk. Einnig skal gera grein fyrir verkáætlun og kostnaðaráætlun. Þá skal tekið fram hvort umsækjandi hafi áður hlotið fréttamannastyrk Norðurlandaráðs.

Styrkir eru veittir til eins árs. Styrkþegar skulu senda Íslandsdeild Norðurlandaráðs stutta greinargerð um hvernig styrknum var varið og hvaða efni var unnið í framhaldi af styrkveitingunni. Norðurlandaráð áskilur sér rétt til að nota greinargerðina í sínu starfi.

Frekari upplýsingar um fréttamannastyrki Norðurlandaráðs má finna á http://www.norden.org/is/nordurlandarad/bladamannastyrkir-nordurlandarads

Umsóknareyðublað er meðfylgjandi.
Umsóknum má skila rafrænt til larusv@althingi.is eða með bréfi til:

Íslandsdeild Norðurlandaráðs Alþingi
150 Reykjavík

Umsóknarfrestur er til kl. 12 á hádegi mánudaginn 18. mars 2013.

This entry was posted in Fréttir, Styrkir and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *